Universell utforming

Lofoten - tilgjengelig for alle!

Vågan kommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Vestvågøy kommune inviterer til:

SEMINAR OM UNIVERSELL UTFORMING
Leknes, 26. november 2014

Beskrivelse: Dette er et seminar om universell utforming og hvordan man kan arbeide for å øke tilgjengeligheten for alle. Det blir innlegg fra flere fagpersoner, og ulike perspektiver vil bli belyst.

Målgruppe: Folkehelsearbeidere, planleggere, ledere i kommunene. Rådene for funksjonshemmede (KRFF i kommunene), andre interesserte

Lofoten friluftsråd vil holde innlegg om prioriteringer i folkehelsearbeidet i Lofoten.

For program og påmelding, se vedlagte invitasjon. Forbehold om endringer.

Bl.a. vil Sandro Della-Mea fra Reine Adventure holde et innlegg om tilgjengelig turisme. Innlegg fra Lise-Berith Lian (Friluftsrådenes landsforbund) utgår.

VELKOMMEN!

Program og påmelding