Informasjon

Lofotrådet, regionrådet for kommunene i Lofoten (Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst), har nå oppnevnt et interimstyre som skal arbeide med forslag til organisering og drift av et friluftsråd i Lofoten.

 

Interimstyret har 3 medlemmer.
   Anne Sand (leder) (varaordfører i Vestvågøy)
   Frank Johnsen (varaordfører i Vågan)
   Einar Benjaminsen (varaordfører i Flakstad)

 

 

Lofotrådet ønsker at friluftsrådet organiseres som forening (eget org. nr). for kommuner, foreninger og organisasjoner, for forvaltning av frilufts-ressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur i Lofoten, med bakgrunn i sluttrapport fra prosjektet Lofoten Friluftsråd.

Lofotrådets sekretariat ivaretar de merkantile forholdene frem til et permanent råd er vedtatt opprettet og i drift. Sekretariatet kan kontaktes via
e-post:  post@lofotradet.no    og/eller mobil 95888250