Friluftsrådenes Landsforbund

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) fungerer som et samarbeidsorgan for de 23 friluftsrådene i Norge. FL har kontor i Sandvika utenfor Oslo, og har 4 ansatte. FL samordner saker av nasjonal karakter, og er friluftsrådenes kontakt opp mot sentrale myndigheter og landsdekkende organisasjoner.

 

På FLs hjemmeside finner du oversikt over øvrige friluftsråd i landet, samt en masse nyttige tips til friluftsinteresserte.