Kontakt oss

Kontaktinfo p.t.:

post@lofotradet.no  mobilnr 95888250   

 

Besøk oss:
Lofoten friluftsråd har kontor i 4. etasje på Rådhuset i Svolvær.
Kontortid mandag, onsdag, torsdag, fredag 08:00-16:00.
Tirsdag kontordag på Leknes mellom kl. 09 og 15; delvis på rådhuset (09-10:30) og delvis på Norsk landbruksrådgivning (10:45-15:00) – ta gjerne kontakt på telefon for å gjøre avtale).

Postadresse:
 
Lofoten Friluftsråd
c/o Vågan kommune, Rådhuset
N-8305 Svolvær 

Epost:
   lofotenfriluft@lofotradet.no

Telefon: rådhuset 754 20 141 / mobil 917 12 504

Lofoten friluftsråd på Facebook 
Instagram #lofotenfriluft #lofotenbestute #LPfriluft